Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Voortbestaan Stichting Verkeersveiligheid Altena

Rijinstructeur met leerlinge in rode auto bij verkeersveiligheid

Op 28 november heeft de Stichting Verkeersveiligheid Altena (SVA) aan de gemeenteraad van Altena laten weten dat ze in 2023 zal gaan stoppen. Hiervoor worden een paar redenen genoemd, maar de stichting beklaagt zich met name over de slechte communicatie vanuit de gemeente. Dit is voor ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen.

Geschreven door

Christian Alderliesten (fractievoorzitter): “SVA zet zich sinds 2018 in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is ook voor ons een belangrijk onderwerp; denk aan schoolroutes, kronkelende dijkwegen, gevaarlijke kruispunten en verkeer in de kernen. 

Natuurlijk kunnen er fouten gemaakt worden en ook de gemeente heeft te kampen met capaciteitsproblemen. Maar burgers raken gefrustreerd en haken af als de communicatie niet op orde is. Samen staan we aan de lat voor een leefbaar en (verkeers)veilig Altena, dus is het college nu aan zet om te onderzoeken of gesprekken met de stichting nog mogelijk zijn. We hopen dat het college spoedig actie onderneemt.”.

Onze schriftelijke vragen

De beantwoording van onze schriftelijke vragen vind je hier.