Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Stikstof
“Caring Farmers, zij zijn de toekomst.”

Boeren overhandigen petitie bij gemeentehuis vanwege stikstofbeleid

Gisteren heeft de gemeenteraad bezoek gehad van een aantal boeren. Zij overhandigden een petitie aan ons en lichtten toe hoe de kabinetsplannen hun positie in de samenleving raakt. De oorzaak hiervan is het stikstofprobleem; een lastig dossier.

Hieronder vindt u mijn bijdrage in de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Geschreven door

Zoals we in de toespraak van Gerrit Schouten al hoorden: Er is in Nederland een enorme commotie ontstaan als gevolg van de gepresenteerde stikstofplannen. Op bizar knullige wijze heeft het kabinet een A4-tje met een kaartje met stikstofdoelen op nationale schaal (!) de wereld in gebracht…

Om de situatie nog maar pijnlijker te maken, wordt er bij de presentatie van dit kaartje louter gesproken over “de boer”… Intensieve veehouderij wordt daarmee voor het gemak op één hoop geveegd met kringlooplandbouw, maar ook wordt er niets gezegd over andere vervuilende sectoren!

Begrijpelijke eerste reactie

Natuurlijk is de eerste reactie van iedere boer: kijken in welk gebied je bedrijf ligt en wat je kennelijk te wachten staat. Hoewel dit een logische reactie is, het gaat volledig voorbij aan de status waarin de aanpak van het stikstofprobleem zich nu bevindt. Het kabinet heeft weliswaar de doelen vastgesteld, maar van (gebiedsgerichte) uitvoeringsplannen is nog geen enkele sprake!

Korte terugblik

Maar nu eerst even terug naar de oorzaak:

Dit kòn alleen maar misgaan!

Jarenlang zijn de boeren in ons land opgejaagd in een ‘race to the bottom’. Telkens werd van de boeren gevraagd -door schaalvergroting- het hoofd boven het water te houden. Vervolgens werden investeringen verplicht om de gevolgen ervan te beperken, om zo weer leningen aan te moeten gaan gebaseerd op verdere schaalvergroting…

Dit kòn alleen maar misgaan!

De partijen die nu de verwijten om de oren krijgen, hebben hier al heel lang voor gewaarschuwd. Had men tijdig bijgestuurd en NIET de oren laten hangen naar de ‘Agrobusiness’ (die de eigen portemonnee in plaats van de belangen van de boeren in het vizier hield), dan was het zover nooit gekomen.

Uiteindelijk heeft dit jarenlange wanbeleid ervoor gezorgd dat de hoogste rechter geoordeeld heeft, waardoor er nu géén andere keuze meer is dan deze uitspraak te volgen.

En nu zijn de rapen gaar…

(Des)informatie over stikstof

Foto van brandnetels.

Natuurlijk proberen de veroorzakers van al dit leed hun straatje schoon te vegen en een dichte mist te creëren over de gehele situatie. En helaas… dat werkt!

Het lijkt nu in de (sociale) media enkel te gaan over het zaaien van twijfel over de cijfers, metingen, kleurcodes, etc. Wantrouwen in de overheid wordt gevoed, wetenschappers en natuurorganisaties worden weggezet als de boeman. ALLES om te voorkomen dat er pijnlijke, maar noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd in OOK de agrarische sector.

Caring Farmers

Gelukkig is er inmiddels ook een tegengeluid gehoord tegen het gebrul van de Farmers Defence Force (FDF): de Caring Farmers. Zij zijn de toekomst van de landbouwsector!

Deze organisatie van praktiserende boeren hebben de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw inmiddels gemaakt, of zitten er middenin. Het kabinet zou zichzelf een dienst bewijzen wanneer zij -in plaats van het constant uitlichten van het ‘negatieve verhaal’- zich op DEZE boeren zou richten en ervoor gaat zorgen dat er voor hùn producten een EERLIJKE prijs betaald wordt!

Ontoelaatbare acties

Dus, als we nou net geconstateerd hebben dat de agrarische sector uit een grote diversiteit ondernemingen bestaat én we óók weten dat er door de provincies MAATWERK geboden gaat worden bij de uitvoering van het beleid… waarom verliezen we dan nu volledig ons hoofd!?

Onder aanvoering van de FDF wordt momenteel de samenleving ontwricht, politie belaagd en politici geïntimideerd en bedreigd: ontoelaatbaar!

Samenwerking geeft perspectief

In Altena hebben we nauwelijks intensieve veehouderijen en als gemeente zijn we al flink bezig zijn met agrarisch-natuurbeheer en kringlooplandbouw. De samenwerking die op ons eiland bestaat tussen de agrarische sector en de natuurorganisaties is zéér waardevol en biedt juist veel perspectief om op een goede manier de stikstofopgave op te lossen.

Het is de taak van ons gemeentebestuur om richting de provincie aan te geven dat we in Altena op de goede weg zijn… sterker nog, dat we in Altena KOPLOPER zijn waar het gaat om de landbouw van de toekomst!

We moeten dus stoppen met het meehuilen met de wolven in het bos, het hoofd koel houden en elkaar opzoeken! Het stikstofprobleem is van ons allemaal en SAMEN zullen we dit ook op MOETEN -en in Altena zéker- KUNNEN oplossen.

Dus niet navelstaren, maar met de borst vooruit; agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, inwoners en overheid gezamenlijk voor één doel: #samen kom je verder!

Christian Alderliesten
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Gerelateerd nieuws