Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Subsidiestop SOJO Hank baart zorgen

Gepubliceerd: 25 februari 2016

Al bijna 40 jaar organiseert SOJO Hank activiteiten voor jong en oud met als doel de gemeenschap te verbinden. Ze doen dit met de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers en met geld opgebracht uit de eigen bijdrage van deelnemers, uit sponsoring en uit gemeentesubsidie. Recentelijk heeft SOJO te horen gekregen dat de gemeentesubsidie m.i.v. 2017 komt te vervallen en dat zij vanaf dat moment een beroep kunnen gaan doen op het participatiefonds. Navraag door Progressief Altena leert dat e.e.a. vastgelegd is in het subsidieprogramma 2016, dat in oktober 2015 door het college van B&W is vastgesteld.

Stopzetten van de subsidie betekent dat SOJO een gegarandeerde financiële basis onder hun activiteiten kwijt is. Door een beroep te doen op het participatiebudget kunnen zijn wellicht weer (een deel van) een gemeentelijke bijdrage verwachten. Dat is echter op voorhand onzeker en zal hoogstwaarschijnlijk extra inspanning vergen op het gebied van de aanvraag en de financiële verantwoording. Energie die in de ogen van Progressief Altena beter gestoken kan worden in activiteiten voor en door inwoners van Hank.

De subsidie die SOJO Hank tot en met 2016 gegarandeerd krijgt, wordt met ingang van 2017 gebruikt om het potje van het participatiebudget extra te vullen. Dat budget is bedoeld om inwoners en organisaties de kans te geven op het ontplooien van nieuwe initiatieven en daarmee de versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld. Absoluut een doel waar Progressief Altena zich in kan vinden. Maar wordt met het handelen richting SOJO Hank het kind niet met het badwater weggegooid? Dit nog los van het maatschappelijk kapitaal van SOJO Hank dat in de waagschaal wordt gesteld door het verdwijnen van de vaste financiële basis.

Door schriftelijke vragen te stellen wil Progressief Altena duidelijk krijgen wat het college van B&W voor ogen heeft met SOJO Hank en wil Progressief Altena voor elkaar krijgen dat het besluit  omtrent de subsidie voor SOJO (geheel of gedeeltelijk) heroverwogen wordt. Het kan niet zo zijn dat een herziening van het subsidiebeleid leidt tot het verdwijnen van succesvolle activiteiten en het verlies van maatschappelijk kapitaal!

Deel dit artikel op: