Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

(Taal)strijd voor duidelijke taal

Gepubliceerd: 2 oktober 2021

In de gemeenteraad heeft Progressief Altena al een paar keer aandacht gevraagd voor duidelijk taalgebruik door de gemeente. Maar, hoe brengen we het er zelf vanaf? Het was spannend om te zien hoe goed onze heldere taal al is. Tijdens ‘De Taalstrijd’ op 10 september pakten we die uitdaging op.

Geschreven door

Anne Wil Maris
Anne-Wil Maris

Het team uit Altena bestond uit Anika Boswinkel (gemeente Altena), Marian van der Wal (directeur Bibliotheek Cultuurpunt Altena) en Anne-Wil Maris (Raadslid). Samen gingen we de strijd aan met 13 andere gemeenten uit West-Brabant. Als “runner-up” (net geen eerste) kunnen wij trots zijn op Altena. Maar ook is duidelijk dat er nog veel werk te doen is.

Belang van heldere taal

De Taalstrijd West-Brabant 2021 werd georganiseerd door de Arbeidsmarkt regio West-Brabant. Naast de wedstrijd werd er veel informatie gegeven over het belang van duidelijke taal en de noodzaak voor een goede, regionale aanpak van laaggeletterdheid. 

Heldere taal is van groot belang voor inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Voor Progressief Altena is het belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen. Daarom werken we in de gemeente Altena samen met maatschappelijke partners aan een toegankelijke gemeente.

Wist je dat:

  • in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn? Dat wil zeggen dat ze problemen hebben met lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Ze kunnen niet genoeg meedoen in de samenleving. Ze missen informatie. Dit heeft effect op gezondheid, armoede en bijvoorbeeld veiligheidsbeleving.
  • in Altena 13% van de mensen tussen 15 – 65 jaar laaggeletterd zijn en 16% van het totaal aantal inwoners? Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • steeds meer jongeren laaggeletterd het voortgezet onderwijs verlaten? 
  • we in Altena samenwerken in een gemeentelijke werkgroep ‘Laaggeletterdheid’. Daarin zitten de gemeente, bibliotheek, Da Vinci college en Stichting Lezen en Schrijven.
  • de Bibliotheek CultuurPuntAltena een Digi-Taalhuis heeft? 
  • het Digi-Taalhuis Altena de uitvoerder is van een gezamenlijke aanpak voor laaggeletterdheid in de Arbeidsmarkt regio West-Brabant. 

Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena

Muziek in ambtenarentaal

Voor de muziekkenners onder ons, hebben we twee liedteksten in ambtenarentaal.

Weet jij te raden welke liedjes dit zijn? 

En ik beweeg me ter plaatse zonder gezelschap voort in een overmatige geluidsarme stedelijke omgeving.

Ik heb in wezen tot nu toe geenszins te lijden gehad onder gevoelens van verlangen, gericht op het thuisfront.

Maar de inwoners zijn in slaap, de omgeving wordt gesloten.

En dan gaan mijn gedachten uit naar de provincie Noord-Brabant, immers in die contreien zijn de lichten nog niet gedoofd.

Spoiler: Guus Meeuwis, Brabant

Heb je een ogenblik beschikbaar voor ondergetekende?

Reserveer s.v.p. een aantal momenten in de agenda voor mijn persoon.

Twenty-four/seven zijn jouw omhoog krullende mondhoeken aanwezig in mijn gedachten.

Uitsluitend jouw persoonlijkheid brengt bij mij gevoelens van blijdschap te weeg.

Spoiler: Frans Bauer, Heb je even voor mij?
Deel dit artikel op: