Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Onderwerp:

Amendement

5% indexatie bibliotheek Altena

Lees verder
2 jaar geleden
Vanwege de stijgende kosten is in juli een motie aangenomen om alle subsidies (die de gemeente verstrekt) te indexeren met…
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje
Amendement
Cultuur

Ondersteuning verenigingen en instellingen

Lees verder
2 jaar geleden
Niet alleen inwoners kampen met de gevolgen van de energiecrisis, maar ook verenigingen en instellingen. Helaas is er soms al…
Banner Subsidiebeleid - kinderen sporten op voetbalveld
Amendement
Sport

Risico’s bestaan nog, maar reserve Sociaal Domein gaat vervallen

Lees verder
3 jaar geleden
Veel gemeenten in Nederland worstelen sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg met de kosten in het Sociaal Domein; de zorgtaken…
Amendement
Financiën

Nieuwe Wet Inburgering – o.a. meer aandacht voor vrouwenrechten

Lees verder
3 jaar geleden
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering…
Amendement
Inclusiviteit

Inzamelpunten dichtbij en verbeterde milieustations

Lees verder
3 jaar geleden

Op dinsdagavond is een besluit genomen over de toekomst van de milieustations in Altena. Betrokken burgers vormen de basis van de pilot op milieustation Hank.

Amendement
Gemeenteraad
Uit de gemeenschap

Een Cultuurfonds voor Altena!

Lees verder
4 jaar geleden

Begroting

De cultuur is sterk in Altena, maar er is nú extra ondersteuning nodig. Daarom zijn we blij en trots op het Altena Cultuurfonds.

Amendement
Corona
Cultuur

Woon- en leefklimaat arbeidsmigranten

Lees verder
4 jaar geleden
Ook in Altena zijn er voorbeelden van woonsituaties waarin arbeidsmigranten dicht op elkaar in rijtjeshuizen wonen. Stel je voor: terwijl…
Planten in een kas, beeld bij berichten arbeidsmigranten
Amendement
Arbeidsmigranten
Huisvesting

Waardering mantelzorg

Lees verder
5 jaar geleden
De zorg van mantelzorgers is van onschatbare waarde. Als blijk van waardering stellen gemeenten hiervoor de ‘mantelzorgwaardering’ beschikbaar. De vorm…
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid
Amendement
Zorg