Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Onderwerp
Opinie

Geriefbosjes

Lees verder
1 jaar geleden

Een opiniestuk van Herman van Krieken over het (gebrek aan) omliggend groen bij stallen. Een pleidooi voor de aanleg van zogenoemde 'geriefbosjes'.

Ingezaaid kruidenmengsel
Ingezaaid kruidenmengsel

AltenaLokaal (en ik) woedend 😮

Lees verder
2 jaar geleden

Via de media laat de fractievoorzitter van AltenaLokaal "woedend" weten het beste voor te hebben met heel Altena, dus ook 'de boeren'. Vervolgens laat die partij weer een hele andere bevolkingsgroep in de kou staan, wat natuurlijk…

Afbeelding van pionnen bij berichten over burger en overheid

Het kan anders
Een nieuwe dimensie aan solidariteit 🇺🇦

Lees verder
2 jaar geleden

Veel Nederlanders tonen zich solidair met de inwoners van Oekraïne 🇺🇦. De problemen op gemeentelijk niveau zijn natuurlijk van een andere orde, maar vragen ook om solidariteit. Welke rol heeft de gemeente hierin?

Koud kunstje

Lees verder
3 jaar geleden

Sommige mensen noemen een koud kunstje een traditie. Anderen hebben ideeën die echt een warme traditie zouden kunnen zijn.

Kerstwensen 2020

Lees verder
3 jaar geleden

Kerst 2020 zal heel anders zijn dan andere jaren. We wensen iedereen prettige kerstdagen 🎄 en een goed, gezond en gelukkig 2021!

Enquête mobiliteitsvisie 2040

Lees verder
4 jaar geleden

Hoe denk jij over mobiliteit in Altena? Gemeente Altena houdt een enquête over de mobiliteitsvisie. We hopen op net zoveel bruikbare suggesties als tijdens de thema-avond mobiliteit! 🚌

Fijne vakantie!

Lees verder
4 jaar geleden

We wensen iedereen goede gezondheid en een hele goede vakantie! Ook in de zomervakantie zijn we bereikbaar.

Stikstofdebat: de wal en het schip

Lees verder
4 jaar geleden

Opinie

Het lijkt wel alsof de hele stikstofproblematiek wordt teruggebracht tot één vraag: ben je vóór of tegen boeren? Onterecht.
Er gebeurt heel veel, maar het is hoog tijd voor keuzes.

Kerstgroet

Lees verder
5 jaar geleden

Via deze kerstgroet wenst het bestuur en de fractie van Progressief Altena iedereen fijne kerstdagen en gezond & voorspoedig 2019

Boerenerfdag

Lees verder
6 jaar geleden

Het thema van de Boerenerfdag op 18 augustus is “Puur uit Altena”. Het samenwerkingsverband van ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en Streekproducenten wil hiermee laten zien (en proeven) wat er allemaal groeit en bloeit in…

Hitte…stress? Is de gemeente wel voorbereid?

Lees verder
6 jaar geleden

Het is algemeen bekend: bomen zorgen voor verkoeling, minder fijnstof, versterken biodiversiteit, etc. Toch is er een trend van verstening en meer hittestress. Progressief Altena blijft daarom vragen om ruimer opgezette wijken!