Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Onderwerp:

Zorg

Sociaal domein: gemeenteraad gaat in gesprek met cliënten en organisaties

Lees verder
3 jaar geleden

Juist de inwoners en organisaties merken de gevolgen van bezuinigingen in het Sociaal Domein. Daarom hebben we per motie gevraagd om als raad ook in gesprek te gaan. De motie is unaniem aangenomen.

Motie
Zorg

Vergoeding van intimiteitszorg

Lees verder
3 jaar geleden
Mensen met een beperking hebben vaak moeite om relaties aan te gaan, terwijl dat ze dezelfde behoeften hebben op het…
3 handen op een buik bij onderwerp intimiteitszorg
Inclusiviteit
Motie
Zorg

Waardering mantelzorg

Lees verder
5 jaar geleden
De zorg van mantelzorgers is van onschatbare waarde. Als blijk van waardering stellen gemeenten hiervoor de ‘mantelzorgwaardering’ beschikbaar. De vorm…
Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid
Amendement
Zorg