1
Lidmaatschap
2
Personalia
3
Toestemming

Ja, ik wil lid worden van Progressief Altena!

Kies lidmaatschap partij *
 
Voornaam *
Tussenv.
Achternaam *
Straat + huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Geboortedatum *

Telefoonnummer
E-mail *
 


Contributie


Dank voor je steun. 👍🏼
We heten je graag welkom als lid van Progressief Altena!

De contributie voor jongeren is €10,- en kan worden overgemaakt naar:

NL39 TRIO 0197723748

Contributie


Dank voor uw steun. 👍🏼
We heten u graag welkom als lid van Progressief Altena!

De contributie is €30,- en kan worden overgemaakt naar:

NL39 TRIO 0197723748 
Persoonsgegevens *
Nieuwsbrief