Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Toegankelijkheid van gemeente wordt verbeterd!

In gemeente Altena vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We staan tegelijkertijd voor een moderne en eigentijdse manier van informeren én samenwerken. Alle informatie moet dus ook voor iedereen duidelijk zijn, want de gemeente wil alle inwoners betrekken bij bijvoorbeeld het nemen van besluiten. 

Deze nieuwe manier van werken betekent ook dat er gewerkt wordt aan een digitale gemeente: met een digitaal loket, digitale formulieren en een volledig open digitaal proces. Belangrijk bij digitale dienstverlening is dat dit voor iedereen toegankelijk is: ook voor bijvoorbeeld laaggeletterden en mensen met een visuele beperking. Met de ingediende motie willen wij ervoor zorgen dat alle nodige informatie voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk en vindbaar is.

Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 27 oktober stelde de fractie van Progressief Altena het onderwerp ‘toegankelijkheid van digitale bronnen’ aan de orde. Dat daar nog flink wat werk nodig is, ondervonden wij door eigen onderzoek. Op de website blijkt -tot aan de formulieren- alle informatie goed te gebruiken te zijn, door bijvoorbeeld een voorleesfunctie en goed woordgebruik. Maar eenmaal aangekomen bij de formulieren houdt deze ondersteuning ineens op. 

Opschalen toegankelijkheid

Toegankelijkheid en benaderbaarheid van de gemeente vinden wij als Progressief Altena erg belangrijk. Daarom dienden wij op 10 november een motie in, waarin we het college oproepen om zich hierbij aan te sluiten. Deze motie werd gesteund door alle andere raadsfracties: een goede gemeente zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. De gemeente gaat nu samen met inwoners kijken naar de manier waarop inwoners aan hun informatie komen.  

Progressief Altena ziet graag dat de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening naar het hoogste niveau wordt gebracht. Onze fractie zal deze voortgang nauwlettend blijven volgen.

Anne-Wil Maris en Fenneke Snippe
Fractie Progressief Altena 

Onze motie

Voor
Unaniem!

Gerelateerd nieuws