Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Toekomstvisie Altena & en energiebedrijf

De gemeente Altena in oprichting wil graag werken aan een Toekomstvisie, samen met bewoners en ondernemers. Dat heeft 250 enthousiaste mensen opgeleverd die 21 visiegroepen hebben gevormd. Anne Nieuwenhuis heeft er al eerder over geschreven. Een succesvol democratisch experiment. Op 22 juni bleek dat veel visiegroepen duurzaamheid een belangrijk speerpunt vinden voor de nieuwe gemeente. In gesprekken werd duidelijk dat er wel veel behoefte is om beter te weten voor welke opgave de nieuwe gemeente dan staat. Wethouder Paula Jorritsma had eerder Marjan Minnesma van Urgenda gevraagd of zij als een van de experts aan de meetings deel wilde nemen. Urgenda wilde graag medewerking verlenen en Paula Jorritsma en Fons Naterop (voorzitter begeleidingsgroep visievorming) vonden het een uitstekend idee als Altenatuur samen met Urgenda een workshop over schone energie zou organiseren. Altenatuur nam de kosten van de organisatie, Urgenda en drankjes voor haar rekening.

Op 5 september werd de workshop op Fort Giessen gehouden. Bijna 50 zeer enthousiaste mensen deden er aan mee.

Urgenda, de gemeentes, DEcAB (Duurzame Energie coöperatie Altena / Biesbosch) en het Groene Geheim van Giessen hielden stevige korte inleidingen. De laatste had met behulp van wetenschapper JanDerk Stegeman berekend hoeveel energie bewoners nu gebruiken voor hun woningen en hun auto’s. De benodigde energie is omgerekend naar schone – zon en wind – energie (in plaats van benzine, gas en kolen). In 2030 moet het voor elkaar zijn voor bewoners. Ook voor het bedrijfsleven, maar dat is nog niet berekend.

Voor de verwarming en elektriciteit van woningen en 1 elektrische auto per huishouden zijn nodig:

– 16 zonnepanelen per huishouden (20.000 daken, max 100 ha)

– 2 windmolens van 8 MW op zee

– 7 windmolens van 3 MW op ons eiland.

Emiel Versluis heeft er een mooie tekening van gemaakt.

De resultaten worden nu uitgewerkt in minstens 1 ‘icoon’. Dat wordt in ieder geval iets als een Gemeenschappelijk Energie Bedrijf Altena. De windmolens en zonnepanelen worden hierdoor vakkundig geplaatst en onderhouden, de investering wordt door eilandbewoners opgebracht en de opbrengsten in energie en in geld komen ten goede aan de bevolking. Voor 1 oktober wordt het verder uitgewerkt. Op 1 oktober presenteren alle visiegroepen hun uiteindelijke toekomstvisie. Andere geïnteresseerden kunnen er ook kennis van nemen. Daarna worden de plannen zo snel mogelijk uitgewerkt en gerealiseerd.

Goof van Vliet, lid Prgressief Altena,  06-28703838 of gooflies@ziggo.nl