Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Toekomstvisie Altena genegeerd

Op weg naar één Altena ligt er een document waarin de fysieke en digitale randvoorwaarden voor de gemeenteraad vanaf 1/1/19 zijn omschreven. Daarin wordt de wens uitgesproken om te komen tot een “centraal gelegen vergaderlocatie & raadszaal liefst gecombineerd met een front-office / bestuurscentrum / werkplekken griffie.” Een presentatie hierover een paar weken geleden bevestigde het vermoeden van Progressief Altena dat hiermee gestuurd werd richting een nieuw centraal gelegen gemeentehuis in de streek. Dat is echter niet wat wij willen. Maar het is ook niet wat vastgelegd is in de Toekomstvisie Altena 2019. In die Toekomstvisie staat dat het goed is, nut en noodzaak van een centraal gemeentehuis te onderzoeken en te bezien of we van de huidige situatie met drie gemeentehuizen kunnen toegroeien naar een nieuwe situatie ZONDER gemeentehuis. Een uitspraak, helemaal in de lijn met de wens van Progressief Altena. Het zal dan ook niemand verbazen dat wij er in de fusieraad stevig op hebben aangedrongen om het uitgangspunt uit de Toekomstvisie weer tot leidraad te maken. Tevergeefs. Alle andere partijen vonden dat de discussie over geen (of één) gemeentehuis van latere orde was. Maar ondertussen leggen ze dus wel de wens vast om toe te werken naar een centrale raadzaal gecombineerd met front-office, bestuurscentrum en werkplekken griffie…….. En daarmee wordt de, samen met de inwoners opgestelde, Toekomstvisie door de raden dus gewoon genegeerd.