Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Uitspraak Potters

Progressief Altena is blij dat het einde van de zaak Potters nu echt in zicht is. We verwachten van het college van B&W een afhandeling die recht doet aan de gerechtelijke uitspraak. Eindelijk zullen de gemeente en Potters dan met elkaar aan tafel gaan. PA heeft daar al steeds op aangedrongen, maar stuitte keer op keer op weerstand van zowel het college als van Lb, CDA en SGP. Voor eventuele politieke vervolgstappen wil Progressief Altena voorlopig eerst de actie van B&W richting Potters afwachten evenals de evaluatie van de zaak Potters die door de wethouder P&O is toegezegd.