Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Veense Put

Op 27 oktober 1984 stond in het Reformatorisch Dagblad een paginagroot artikel over de Veense Put met als kop: “Einde van kwestie rond de Veense Putten in zicht?” Het vraagteken bleek met een vooruitziende blik geplaatst want nu 30 oktober 2014, vrijwel exact dertig(!) jaar, later staat er een artikel in het Brabants Dagblad met als kop: “Veense Put: Motie van afkeuring.” Behalve de kop is ook de slotzin uit het artikel in het Brabants Dagblad veelzeggend: “De coalitiepartijen gaven geen krimp.” Met coalitiepartijen wordt behalve SGP, Ideaalburg en BAB ook gedoogpartij VVD bedoeld. Coalitiepartij Aalburgse Alliantie was op de vergadering van 28 oktober niet aanwezig.

De motie van afkeuring kwam naar aanleiding van de plannen van het Aalburgs college om een groot deel van het wensenlijstje van de bewoners van de Veense Put in te willigen via een nieuw bestemmingsplan.

Zo worden de bebouwingsmogelijkheden verruimd tot een oppervlakte van 120m compleet met bovenverdieping en dakkapellen. Het belangrijkste argument hiervoor is dat een aantal bestaande gevallen er mee worden gelegaliseerd. Argumenten van rechtsongelijkheid en het feit dat de provincie een maximum van 81m hanteert voor recreatiewoningen deden voor de wethouder niet ter zake; ook zijn coalitie gaf geen krimp.

Ook aan de voorwaarden voor ontheffingen en gedoogbeschikkingen voor permanent wonen wordt gemorreld. Pas na lang aandringen kwam hierover de aap uit de mouw. Er komen méér mensen in aanmerking voor permanent wonen, hoeveel precies is nog niet duidelijk. Tegenargumenten dat dit allemaal al eerder goed is uitgezocht en dat de voorwaarden gebaseerd zijn op wet- en regelgeving sneden bij de wethouder blijkbaar geen hout. De coalitie gaf wederom geen krimp.

Er mag straks (zonder ontheffing of gedoogbeschikking) niet permanent gewoond worden op de Veense Put. Er mag wel 365 dagen per jaar worden gerecreëerd. De vereniging Veense Put moet zelf gaan controleren of hier geen misbruik van wordt gemaakt. Het argument dat het verschil tussen permanent wonen en 365 dagen (niet aaneengesloten) recreëren vrijwel niet te controleren en te handhaven is was voor de wethouder niet van belang en uiteraard gaf de coalitie opnieuw geen krimp.

Het plaatsen van kampeermiddelen zoals (toer)caravans waar nu alleen dagrecreatie is toegestaan (Sportlaan) wordt mogelijk gemaakt. De bedoeling is om dit stuk gelijk te gaan stellen aan de rest van het gebied waarna er dus ook recreatiewoningen kunnen worden gebouwd. De argumenten dat die woningbouw door de Provincie wellicht niet zal worden toegestaan, maar dat de verwachtingen dan inmiddels wel zijn gewekt en misschien zelfs al ingevuld, werden door de wethouder als niet ter zake afgedaan en natuurlijk gaf de coalitie geen krimp.
Er zijn in de afgelopen dertig jaar vele tonnen guldens en euro’s gemeenschapsgeld uitgegeven aan onderzoeken naar illegale permanente bewoning, illegale bebouwing, (on)veiligheid, (in)stabiliteit van de landtong, juridische procedures etc. Het overgrote deel van dat geld hadden we ons kunnen besparen als we vele jaren geleden al op deze manier hadden gecapituleerd. Dit bestemmingsplan moet er ten koste van alles blijkbaar snel doorheen want andere plannen kunnen pas verder nadat eerst het “vuiltje” van de Veense Put is weggewerkt. Het college kan daarbij steunen op een coalitie die, zonder in te gaan op argumenten, geen krimp geeft. Natuurlijk, dat is democratie. Alleen jammer dat die democratie in dit geval uitsluitend werkt op basis van coalitiediscipline en de macht van het getal.