Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Veranderingen in de zorg: meer presteren met minder middelen

Gepubliceerd: 25 november 2016

Vorig jaar zijn er door wettelijke veranderingen verschillende nieuwe zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Tegelijk werd er flink bezuinigd. Het Rijk droeg deze verantwoordelijkheden over aan gemeenten omdat deze “dichter op de problematiek” zitten. Gemeenten moeten de inwoners meer betrekken bij de zorg en hun zelfredzaamheid stimuleren. Het is duidelijk, onze gezondheidszorg wordt te duur, eigenlijk moeten we gewoon meer gaan presteren met minder middelen.
Maar lukt dat ook in de praktijk? Kunnen we wel aan de dagelijkse zorgbehoefte blijven voldoen? En hoe denken de zorgverleners in onze regio daar eigenlijk over?
Evert Begemann, bestuurslid, ex- PvdA wethouder en oud- fractievoorzitter, ziet het als de verantwoordelijkheid van de politiek om de vinger aan de pols te houden. “Wij horen nogal eens van knelpunten in de zorg, maar hoe zit het nu echt? Ik ben daarom, samen met Gert Jan Oosterwijk, het gesprek aangegaan met verschillende zorgverleners in onze regio. Wij hebben gesproken met de huisartsen Maarten Vermeulen, Ferry van Geffen en Catrien Bennema en ook met Sylvia Heimans van Buurtzorg Almkerk, met Jos Korthout, hulpverlener in de ggz, en psychiater Michiel van Lunteren. Ook hebben we 2 zorgboerderijen bezocht, De Boer Op in Dussen en Den Hill in Babylonienbroek, en met de eigenaren gesproken over hun ervaringen. Gert Jan Oosterwijk, mede- onderzoeker : “Het waren interessante gesprekken waarbij verschillende knelpunten, suggesties en wensen van zorgverleners naar voren zijn gekomen.” Enkele bevindingen:

Medische zorg thuis.
In het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over de dienstverlening door de drie gemeenten in Altena, bijvoorbeeld door Loket Altena. Maar bij hulpverlening thuis zijn medische handelingen en huishoudelijke hulp in de praktijk gescheiden. Daardoor komen meerdere zorg-verlenende bedrijven over de vloer, die ook nogal eens wisselen in persoon. Voor zorgvragers is dat niet fijn en het is ook medisch gezien niet goed, omdat het daardoor moeilijk wordt om een goed beeld te krijgen van de man of vrouw waar het om gaat. Uitwisseling van gegevens tussen huisarts en thuisverplegers zou hier verbering in kunnen brengen. Een ander vraagstuk is de mantelzorg, zorgverlening door mensen uit de omgeving van de patiënt. In de praktijk zijn dat meestal de kinderen. Die wonen vaak (te) ver weg of er zijn geen kinderen. Het vinden van meer mantelzorgers is erg hard nodig.

Ouderenzorg
In de Ouderenzorg is een knelpunt dat zorgverleners soms langs elkaar heen werken vanwege hun verschillende functies. Artsen hebben kwetsbare ouderen al goed in beeld. Zij komen met hulp van praktijkondersteuners bij de ouderen thuis om medische problemen als diabetes of astma in kaart brengen. Ze beschikken al over veel kennis over de thuissituatie van de kwetsbare ouderen in de regio. Ook hiervan zou, met behoud van privacy, meer gebruik van gemaakt kunnen worden . De sociale wijkteams maken nu in opdracht van de gemeente eigen inventarisaties, analyses en diagnoses. Artsen en gemeenten kunnen op dit terrein naar een betere samenwerking streven.

Zorgboerderijen
Een ander aandachtspunt zijn de zorgboerderijen. Die doen nu prachtig werk. Voor mensen met psychosociale klachten of met een verstandelijke beperking is een zinvolle dagbesteding zeer heilzaam, het vermindert klachten en verbetert de kwaliteit van leven. Ook mensen met een kleinere zorgbehoefte, die wel zelfstandig kunnen wonen, kunnen terecht op een de zorgboerderij. De financiering moet dan vanuit de gemeente plaats vinden en dat gebeurt in de praktijk soms al. Het heeft bij ons de vraag opgeroepen of je de opzet van de zorgboerderij niet ook kunt gebruiken, voor andere groepen, bijvoorbeeld voor mensen die nu op te grote afstand staan tot de arbeidsmarkt, eenzame mensen of vluchtelingen. Je zou het concept van de zorgboerderij ook uit kunnen breiden naar andere soorten bedrijven. “

Discussieavond 29 maart 2017.
Evert Begemann: “Het rondje gesprekken met zorgverleners heeft ons veel nieuwe informatie en interessante ideeën opgeleverd. Wij waren aangenaam verrast door de enthousiaste medewerking en vooral de heldere visies. Wij gaan dit initiatief dus uiteraard een vervolg geven. In het voorjaar van 2017 wil Progressief Altena een discussieavond organiseren met zorgverleners, met gemeenten en met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht krijgen in wat er gebeurt en waar we naar toe gaan, nieuwe ideeën ontwikkelen en die met elkaar delen, meer samenwerking tussen belanghebbende partijen stimuleren. Als we de nadelige gevolgen van de bezuinigingen in de gezondheidszorg voor willen blijven in Altena dan moeten we er met z’n allen meer aan doen, dat is de enige weg. Er mag dan wel bezuinigd zijn, maar er moeten financiële middelen vrij gemaakt worden voor verbeteringen. Wie mee wil denken over de toekomst van de zorg in onze regio is bij Progressief Altena van harte welkom.”

Evert Begemann, Gert Jan Oosterwijk, november 2016

Deel dit artikel op: