Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Verdeling energietoeslag

In december ’21 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. Dit betreft huishoudens die 120% van het minimuminkomen krijgen of minder. Omdat de energieprijzen nog sterker zijn gestegen dan werd verwacht, is deze toeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,-.

Geschreven door

Vanwege de toezeggingen van minister Schouten kúnnen gemeenten al aan de slag met het uitkeren van deze energietoeslag. Met name de doelgroep die al bij de gemeente bekend is (bijvoorbeeld door een vrijstelling op de gemeentelijke belastingen) is makkelijk te benaderen, maar we hebben verschillende signalen gekregen dat de gemeente Altena op dit moment nog geen aanvragen kan verwerken. Dit is voor ons aanleiding voor onze schriftelijke vragen.

Antwoorden

In reactie op de vragen, licht het college het tijdspad toe. Mensen met een minimuminkomen, die bij de gemeente bekend zijn, ontvangen het bedrag eind april op hun rekening. Mensen met (maximaal 120% van) een minimuminkomen, maar die niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen vanaf medio mei een aanvraag indienen.

Marloes Hofstede
Raadslid Progressief Altena

Onze schriftelijke vragen

De beantwoording van onze schriftelijke vragen vind je hier.

Gerelateerd nieuws