Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Vergunning Gaswinning


Ook bij Progressief Altena is er veel weerstand tegen het besluit van de minister om Vermilion toe te staan langer gas te winnen uit het gebied Waalwijk-Noord. Het is kwalijk te noemen dat een gasveld dat met normale methoden uitgeput is, met behulp van chemicaliën nog wat verder uitgeperst wordt. Naast alle risico’s voor het milieu is het ook niet meer van deze tijd. Gaswinning moet worden afgebouwd en niet worden opgerekt.

Geschreven door

gasveld

Als we met mensen spreken over dit onderwerp blijken er toch ook nog wel wat misverstanden over te bestaan, met name over de locatie en de winningsmethode. Daarom hier nog maar enkele feiten:
Deze vergunning heeft niets te maken met de (voorlopig stilgelegde) gaswinning in Aalburg aan de Zwaansheuvelsedijk waar Progressief Altena in september jl nog vragen over heeft gesteld aan het College in verband met de risico’s op lekkages.

• De vergunning Waalwijk-Noord strekt zich voor een klein deel uit onder het grondgebied van Aalburg (zie afbeelding).

• O.a. de Provincie en de gemeenten Waalwijk, Heusden en Aalburg hebben hierover een negatief advies aan de minister uitgebracht

• De gaswinning gebeurt vanaf het grondgebied van Waalwijk; er zijn in Aalburg dus geen boorputten.

• Deze gaswinning gebeurt al vanaf 1991. Vermilion wil de vergunning nu verlengd krijgen om tot 2026 met de “fracking” methode extra gas uit de bodem te halen.

• Fracking (bekend van schaliegas) is omstreden omdat daarbij chemicaliën in de bodem worden gepompt om het gesteente te breken waardoor het gas vrij komt.

In 2013 was er bij de locatie in Aalburg ook sprake van het gebruik van deze zeer vervuilende en dure vorm van fossiele brandstofwinning. Onze partij (toen nog PvdA) heeft daarop met succes een motie ingediend om Aalburg uit te roepen tot “Schaliegasvrije gemeente”, alleen de BAB en de SGP stemden tegen. Ook in Werkendam werd de motie ingediend maar daar bleek er geen meerderheid voor te vinden. CDA, Lokaalbelang en SGP stemden tegen, o.a. omdat “onderzoeken nog niet waren afgerond” en het “te vroeg was om een besluit te nemen”.
Progressief Altena is dus al vele jaren consequent tegenstander van het boren naar- en het winnen van gas en olie in onze regio. De chemicaliën die daarbij de bodem in gaan zijn onze grootste zorg.

We zijn gelukkig niet de enige politieke partij die zich zorgen maakt maar we vinden het wel jammer dat er nu wordt geschermd met termen als “Groningse toestanden” en “gasboringen in Altena”.
Wij zijn blij met elk verzet tegen gaswinning (ook al lijkt het vaak symbolisch) maar dan wel op basis van de juiste argumenten. Uiteindelijk heeft maatschappelijk verzet zeker zin, zoals blijkt uit het feit dat het winnen van schaliegas in Nederland vrijwel zeker van de baan is.

In Waalwijk is formeel geen sprake van schaliegas, maar als er gebruik gemaakt gaat worden van fracking zijn de risico’s op bodem- en waterverontreiniging hetzelfde. Dus samen met onze politieke bondgenoten in Provinciale Staten Hagar Roijakkers (Groen Links), Stijn Smeulders (PvdA) en Arend Meijer (D66) trekken we op in ons streven om minister Wiebes van Economische zaken er van te overtuigen ook dit voor het milieu schadelijke besluit terug te draaien