Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Wat zijn schriftelijke vragen?

Met schriftelijke vragen kan een gekozen partij informatie of een mening vragen aan het College.

Met deze vragen kan een politieke partij via officiële weg aandacht geven aan een onderwerp. Op basis van de antwoorden en politieke standpunten kan een partij er voor kiezen om een motie of amendement in te dienen.

Ook kunnen schriftelijke vragen helpen bij één van de kerntaken van Raadsleden: het controleren van het beleid -en uitgaven- van de gemeente.

Schriftelijke vragen
4 maart 2021

Update 17 april

In Bunschoten blijkt gereinigde grond toch vervuild te zijn. Bij de herinrichting van de Noordwaard is eenzelfde soort grond gebruikt, maar het is onduidelijk of ook deze grond vervuild is.

Lees verder
Schriftelijke vragen
24 februari 2021

Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wat doet gemeente Altena al m.b.t. dit onderwerp én hoe wil het College de luchtkwaliteit verder verbeteren?

Lees verder
Schriftelijke vragen
19 januari 2021

In de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor de grote aantallen bijenkasten in natuurgebieden. Ook in de Biesbosch staan er inmiddels honderden. Dit kan de natuurlijke balans (ernstig) verstoren.

Lees verder
Schriftelijke vragen
25 augustus 2020

De voormalige gemeente Werkendam zou particulieren hebben ondersteund bij het onderhoud van een grote plataan, maar nu is deze gekapt. Hoe zuinig is gemeente Altena op deze oude bomen?

Lees verder
Schriftelijke vragen
21 augustus 2020

Vanwege enkele versoepelingen kunnen de kinderen weer naar school. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de ventilatie in schoolgebouwen op orde is. Heeft de gemeente hier voldoende zicht op?

Lees verder
Schriftelijke vragen
18 februari 2020

Stichting Leergeld helpt mensen voor wie sporten vanwege de kosten niet vanzelfsprekend is.

Lees verder
1 / 212