Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Visie van Werkendamse raad inzake de samenwerking in Altena genuanceerd

Gepubliceerd: 2 maart 2015

Vrijdag werd in een openbare brief informatie verstrekt over de voortgang van de samenwerking in Altena. Volgens die brief is de visie van Werkendam op de toekomstige bestuurlijke inrichting als volgt: “De raad vindt dat er eerst een extern onderzoek moet komen naar ambtelijke of bestuurlijke fusie voor 3 gemeenten. Dat onderzoek moet betaald worden door de provincie en duidelijkheid opleveren ten aanzien van de meerwaarde van de opties voor het gehele gebied. De datum waarop een ambtelijke of bestuurlijke fusie moet plaatsvinden is, als de uitkomst positief is, op zich niet belangrijk.”

Progressief Altena wil hier nadrukkelijk melden dat deze visie eenzijdig het standpunt van de Werkendamse coalitiepartijen verwoord. Voor PA is wederom een onderzoek niet nodig en leidt dit alleen maar tot een uitstel van de besluitvorming. PA is ervan overtuigd dat een onderzoek geen verandering teweeg zal brengen in de standpunten die reeds ingenomen zijn. Het onderzoek werkt slechts vertragend. Omdat echter nadrukkelijk de indruk gewekt is dat bij gebleken meerwaarde de weg naar fusie, wat betreft Werkendam, echt wordt ingezet, heeft PA uiteindelijk ingestemd met een door de provincie te betalen onderzoek.

Met dit als achtergrond had Progressief Altena – mede namens de ChristenUnie –  gevraagd de visie van Werkendam in de brief als volgt aan te passen:

“De raad vindt dat er eerst een extern onderzoek moet komen naar ambtelijke of bestuurlijke fusie voor 3 gemeenten. Dat onderzoek moet betaald worden door de provincie en duidelijkheid opleveren ten aanzien van de meerwaarde van de opties voor het gehele gebied. Met de toezegging dat bij gebleken meerwaarde de weg naar fusie, wat betreft Werkendam, echt wordt ingezet, hebben PA en CU hiermee ingestemd. De datum waarop een ambtelijke of bestuurlijke fusie moet plaatsvinden is, als de uitkomst positief is, op zich niet belangrijk.”

Waarom deze aanpassing niet gedaan is, wordt hieronder duidelijk:

Op woensdag 25 februari ontvingen de fractievoorzitters een schrijven waarin nadrukkelijk hun goedkeuring werd gevraagd voor een tekst over de samenwerking in Altena. Die tekst zou deel uit gaan maken van een openbare raadsinformatiebrief van de drie colleges aan de raden in Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

“Het standpunt” van de gemeenteraad van Werkendam inzake de samenwerking met de gemeenten Aalburg en Woudrichem was tot op dat moment alleen in vertrouwelijkheid besproken. Netjes dus dat de  fractievoorzitters vooraf gevraagd werd om toestemming voor de openbaar te maken tekst. We werden geacht “voor aanstaande vrijdag 6 maart 12.00 uur” te reageren. Omdat 6 maart blauw en vet gedrukt was, bleef dat hangen.

De tekst was in de ogen van Progressief Altena teveel eenzijdig het standpunt van de coalitiepartijen. We zochten daarom contact met collega-oppositiepartij CU. Met elkaar kwamen we tot een zin die wat ons betreft toegevoegd zou moeten worden aan de brief. Vrijdag 27 februari om half twee stuurde PA die, mede namens de CU, naar het college en naar het presidium. Een uur later kregen wij de eerste signalen dat de betreffende brief – zonder de door ons gewenste toevoeging – openbaar gemaakt was. Progressief Altena verzocht per ommegaande om intrekking van de brief. Dat was echter niet meer mogelijk. Helaas en excuses, maar de datum van 6 maart, had 27 februari moeten zijn. En daarmee is de openbare visie van de Werkendamse raad eenzijdig die van de coalitie geworden.

Deel dit artikel op: