Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Vluchten kan niet meer

Afgelopen zaterdag werd ik geïnterviewd door RTL nieuws. Door de redactie was een vragenformulier aan tweehonderd gemeenten gestuurd. Hieruit bleek dat een kwart van de bevraagde gemeenten mee zou willen werken aan een verzoek van het COA asielzoekers te huisvesten. Driekwart wil dat niet. Woudrichem gaf vorig jaar aan – naar aanleiding van de oproep van staatssecretaris Fred Teeven – het COA gebeld te hebben om aan te geven dat ze bereid is ruimte te maken voor asielzoekers. Dit gebaseerd op de positieve ervaringen met de opvang van vluchtelingen op de Embrica Marcel, een schip afgemeerd op de Afgedamde Maas dat tussen 1999-2003 plek bood aan 250 mensen.

LETS circle

De reactie op het plotselinge vertrek van de boot illustreert de hechte band die was opgebouwd tussen de bewoners ervan en de inwoners van onze gemeente(n) die zich het lot van de vluchtelingen aantrokken. Met name door het opzetten van de LETS circle kring met Nel Heidinga als voorzitter, werden de bewoners van de boot onderdeel van de lokale samenleving. LETS is de afkorting van Local Exchange Trade System, een lokaal ruilhandelsysteem. Door klussen te doen konden de bootbewoners ‘druppels’ verdienen, waarmee ze bijvoorbeeld goederen uit hun thuisland konden kopen in de LETS winkel (later Wereldwinkel), gevestigd in de Kerkstraat. Deze winkel werd gerund door Jelena Bresler uit Kazachstan. Destijds bewoonster van de boot, nu al jaren inwoner van de vesting. Het idee achter de LETS circle was zijn tijd ver vooruit.  De insteek was mensen mee te laten doen aan de Nederlandse samenleving.  Door mee te doen, participeren dus,  asielzoekers hun menswaardigheid te laten behouden. Door de LETS circle ontstonden sociale contacten en wederkerigheid tussen de bewoners van de boot en de bevolking van Woudrichem.

RTL nieuws

Terug naar RTL nieuws. De redactie vond het bijzonder dat Woudrichem zélf een aanbod had gedaan aan het COA en verbaasde zich over het feit dat deze partij niet in wilde gaan op het aanbod. De uitleg dat voor het COA bij het inrichten van een AZC een minimum aantal van 450 (of eigenlijk 600) mensen gehanteerd wordt, was voor RTL niet voldoende. Ze bleven in hun vraagstelling hier op terugkomen. Vanuit het oogpunt van de nieuwsmakers wellicht te begrijpen, maar wel spijtig dat hierdoor het deel van het interview over waarom Woudrichem het aanbod heeft gedaan en voor deze schaalgrootte kiest, onderbelicht bleef.

Solidariteit

Zoals Diederik Samson terecht pleit voor Europese solidariteit bij het opvangen van vluchtelingen, pleit ik voor Nederlandse solidariteit van gemeenten. Zorg voor huisvesting van vluchtelingen passend bij de omvang van je eigen gemeenschap. Dat kunnen er dus ook minder dan 600 zijn. De interviewer van RTL refereerde aan een uitspraak van de huidige staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Die roept ‘stoere wethouders’ op te zorgen voor opvang van vluchtelingen in hun gemeente. Mijn antwoord aan Dijkhoff? Het gaat niet om stoere wethouders, het gaat om draagvlak in je gemeente. We hebben stoere inwoners nodig. Als er voldoende draagkracht is om mensen die gevlucht zijn op te vangen, kunnen de mooiste bloemen bloeien.  Dat heeft LETS destijds bewezen. Dankzij stoere inwoners die dit initiatief namen en steunden.

Van: Paula Jorritsma, Wethouder Gemeente Woudrichem