Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Vraagtekens bij huur café voor jongerenwerk

Een plek voor de jeugd in een café die de gemeente Werkendam rond de 300 euro per avond lijkt te kosten. Progressief Altena vraagt zich af of dit de bedoeling is en stelt hierover vragen aan het college van B&W. Sinds de sluiting van de Kwinter verblijven Werkendamse jongeren één avond per week in café De Vrouwenhemel. Daar komt nu, volgens de collegebesluitenlijst van 8 november, een tweede avond bij. Progressief Altena vraagt zich af of bij jongeren en jongerenwerk gepeild is of hier behoefte aan bestaat en of dit café voldoende aantrekkelijk (gemaakt) is voor jeugd. Daarnaast wil Progressief Altena weten hoe de kosten voor gebruik van het café zich verhouden tot het aantal jongeren dat er verblijft en of de verwachting is dat een tweede openstelling ook een positief effect zal hebben op de hangproblematiek in Werkendam.
De Vrouwenhemel als ontmoetingsplaats voor jongeren is voor Progressief Altena nog altijd niet meer is dan een tijdelijke oplossing. De partij blijft gaan voor een echt onderkomen voor jongeren, als dan niet in gezamenlijk gebruik met derden. Daartoe vraagt Progressief Altena hoe ver het nu staat met de ontwikkelingen van een mogelijke jeugdsoos nabij de ijsbaan en of de uitgaven die nu gedaan worden voor gebruik van het café effect hebben op het budget dat hiervoor beschikbaar is.