Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Progressief Altena stelt vragen over gaswinning aan Aalburgs College
Gepubliceerd:

Geschreven door

Vragen aan College n.a.v. vergunning gaswinning Waalwijk-Noord
12 november 2018

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Waalwijk-Noord.
Van 8 november 2018 tot en met 20 december 2018 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Op het ontwerp van dit winningsplan zijn (o.a.) door de gemeente Aalburg eerder zienswijzen ingediend die door de minister zijn beantwoord en ongegrond verklaard.
De afwijzing van de zienswijzen door de minister bevreemd ons op een aantal punten:

  • Mogelijke aanvullende activiteiten zoals nieuwe aftakkingen en/of nieuwe boorputten worden onvoldoende geconcretiseerd.
  • De betrouwbaarheid van de boorgaten op lange termijn, en daarmee het voorkomen van verspreiding van de gebruikte chemicaliën, wordt onvoldoende gewaarborgd.
  • De inbreng van de motie van de PvdA uit 2013 in de zienswijze, waarin Aalburg wordt uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente, wordt op formele en technische gronden afgewezen. Op          maatschappelijke argumenten dat fracking geen duurzame methode is en daarmee niet past in de huidige tijd wordt niet ingegaan.
  • Van de maximaal toegestane bodemdaling van 4 cm is inmiddels 2,4 cm gerealiseerd. Onduidelijk blijft of (via een opnieuw gewijzigd winningsplan) het maximum van 4 cm mag worden overschreden en wat dan het nieuwe “maximum” wordt.

Bovenstaande punten leiden bij ons tot de volgende vragen aan uw College:

  1. Ziet het College in de reactie op de zienswijzen aanknopingspunten om tegen het besluit van de minister in beroep te gaan bij de Raad van State?
  2. Is (of komt) er overleg met andere belanghebbenden (zoals de Provincie, het Waterschap en de gemeenten Waalwijk en Heusden) over de mogelijkheden van beroep?

Namens Progressief Altena,

Kees de Waal.

Nieuws

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook