Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Schriftelijke vragen over snelle vaart in gemeente Altena

Tijdens de warme maanden zoeken veel inwoners de talrijke strandjes op en zoeken verkoeling in de omliggende rivieren en plassen. Veel mensen zwemmen of dobberen op luchtbedden of varen rond in bootjes van divers kaliber.

Afgelopen week werden we opgeschrikt door een aantal calamiteiten met snelle voertuigen te water en zwemmers. Het is een bekend gegeven dat met name door de snelheid en de golfslag een zwemmer gemakkelijk aan het zicht van een speedboot of jetski kan ontsnappen. Bij een daarop volgende botsing is het leed nauwelijks te overzien.

Progressief Altena ziet daarom graag dat deze snelle vaartuigen enkel op aangewezen plaatsen hun gas open mogen zetten, zodat ongelukken op het water zoveel mogelijk worden voorkomen: “Voor het aangenaam recreëren aan en op ons water is er ons veel aan gelegen om gebieden en vaarstroken voor snelle vaart te reguleren”, aldus Maris en van den Ende.

“Daarom vragen wij namens onze fractie het college te onderzoeken of (waar en hoe) gebieden voor deze snelle voertuigen aangewezen kunnen worden. De inzet van een speciale Boa te water lijkt ons geen overbodige luxe tijdens de warme zomermaanden.”

Schriftelijke vragen

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Binnen onze mooie gemeente leven mens en water naast en met elkaar. Tijdens de warme maanden zoeken veel inwoners dan ook de talrijke strandjes op en zoeken verkoeling in de omliggende rivieren en plassen. Veel mensen zwemmen of dobberen op luchtbedden of varen rond in bootjes van divers kaliber. Dat zij dit doen met respect voor de omgeving en voor elkaar is vanzelfsprekend.


Overwegende het belang dat deze coalitie hecht aan het veilig gebruik van het vele water dat onze gemeente rijk is en de aandacht die wij daarom geven aan het zwemvaardig maken van onze inwoners, vragen wij u het volgende:

  1. Is het bij het college bekend dat er de afgelopen week minstens drie ongevallen in Nederland hebben plaats gevonden, waarvan twee met dodelijke afloop door het varen met snelle boten c.q. jetski’s?
  2. Is het bij het college bekend dat het water in en rondom Altena ook veel wordt gebruikt door dergelijke snelle boten en jetski’s?
  3. Is het college het met ons eens dat kwetsbare (langzame) zwemmers en snelle voertuigen beter gescheiden kunnen worden zodat het risico van calamiteiten wordt voorkomen?
  4. Is het college ook bereid om hierop te (laten) handhaven? Vanzelfsprekend is de gemeente niet de enige verantwoordelijke voor het beheer en gebruik van het water. Zij kan hier wat Progressief Altena betreft echter wel een initiërende en kader stellende rol in vervullen.

Het is een bekend gegeven dat met name door de snelheid en de golfslag een zwemmer gemakkelijk aan het zicht van een speedboot of jetski kan ontsnappen. Bij een eventueel volgende botsing is het leed nauwelijks te overzien.

Progressief Altena ziet daarom graag dat deze snelle vaartuigen enkel op aangewezen plaatsen hun gas open mogen zetten, zodat ongelukken op het water zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor het aangenaam recreëren aan en op ons water is er ons veel aan gelegen om gebieden en vaarstroken voor snelle vaart te reguleren en te handhaven.

  1. Is het college bereid te onderzoeken of (waar en hoe) gebieden voor deze snelle voertuigen aangewezen kunnen worden, en hierover de gemeenteraad te rapporteren

Namens de fractie van Progressief Altena,

Anne-Wil Maris en Lilly van den Ende

Deel dit artikel op: