Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje
Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje

Vragen over ventilatie in scholen

Gepubliceerd: 30 augustus 2020

Al maanden luidt het dringende advies onder andere: ‘Vermijd drukte’. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we corona onder controle kunnen krijgen en houden. Op dit advies zijn voor kinderen en jongeren uitzonderingen mogelijk, zoals voor de zomervakantie al is gebleken toen de scholen weer open konden gaan.

Geschreven door

Rieka Verbeek
Rieka Vos

Er wordt in dat geval extra aandacht besteed aan hygiëne, zoals vaker handen wassen. Inmiddels kan ook ‘goed ventileren’ worden toegevoegd aan de aandachtspunten. Hoewel er nog onderzoek wordt gedaan naar de exacte invloed van ventilatie op corona-besmettingen, adviseert het RIVM aan alle scholen om:

  • in alle gevallen ‘recirculatie’ uit te schakelen.
  • te controleren of de ventilatie in het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
Ventilatie door een raam te openen

Welke eisen er volgens het Bouwbesluit aan een schoolgebouw worden gesteld, is afhankelijk van de leeftijd van het gebouw. Zo kan het bij oudere gebouwen volgens het Bouwbesluit voldoende zijn om te ventileren via ramen, deuren en kieren. Minister Slob heeft afgesproken dat alle scholen vóór 1 oktober duidelijkheid moeten geven over de ventilatie in hun gebouw. Om de tijd tot 1 oktober te overbruggen is er een handreiking geschreven door onder andere de PO-raad.

In deze periode van onduidelijkheid is het niet vreemd dat ook wij benaderd worden door ongeruste mensen. Ouders vragen zich af wat ze het beste kunnen doen of willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid over de ventilatie in de school van hun kind(eren). Ook heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen (gedeeld met de schoolbesturen).

Omdat wij onnodige verrassingen voor willen zijn, hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Ook is het belangrijk dat we deze corona-crisis samen te lijf blijven gaan. We zijn daarom ook benieuwd naar de houding van de gemeente, als scholen vragen om hulp om de ventilatie in beeld te brengen of als blijkt dat er aanpassingen nodig zijn. Omdat het inmiddels al bijna september is, hopen we op spoedige beantwoording door het college.

Logo PA Post

Schriftelijke vragen ex art. 53 

Ventilatie op scholen in Altena

21 augustus 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

In de diverse media wordt op dit moment veel gesproken over de ventilatie in onderwijsgebouwen.

Door deskundigen wordt aangegeven dat op vele scholen de ventilatie niet voldoet en daardoor een extra risico kan zijn voor verspreiding van het coronavirus.

Het coronavirus lijkt weer in opmars te zijn. Bij Progressief Altena komen vragen binnen over hoe het in Altena staat met de ventilatie op scholen. Reden voor ons om ingevolge artikel 53 van het reglement van orde graag de volgende vragen beantwoord te hebben;

  1. Kunt u ons berichten omtrent de stand van zaken mbt de ventilatie op scholen in Altena?
  2. Is er vanuit de gemeente of de GGD toezicht op naleving van de regels zoals die door het RIVM zijn opgelegd?
  3. Is er bij u informatie bekend over landelijke maatregelen ter verbetering van ventilatie op scholen? Zo ja, kunt u deze informatie met ons delen?
  4. Welke (formele) verantwoordelijkheden heeft de gemeente hierin?
  5. Bent u ook zonder formele verplichtingen bereid scholen te helpen bij eventuele problemen?
  6. Zijn er wellicht binnen Altena nog andere openbare gebouwen (gemeentehuizen, kinderdagopvang e.d.) welke mogelijk niet voldoen aan de regels vanuit het RIVM?

Rieka Verbeek-Vos 
Fractie Progressief Altena

Deel dit artikel op: