Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Vragen over vergoeding van zwemlessen door Stichting Leergeld

Voor veel inwoners van Altena is het helaas niet vanzelfsprekend dat hun kind(eren) aan een sport of culturele activiteit kunnen deelnemen. Gelukkig is er stichting Leergeld. Stichting Leergeld betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Zij kunnen via stichting Leergeld een sport of culturele activiteit vergoed krijgen.

Geschreven door

Rieka Verbeek
Rieka Verbeek-Vos

Ons is ter ore gekomen dat zwemles ook een onderdeel is van de vergoeding door stichting leergeld. Wanneer een kind daarnaast bijvoorbeeld ook wil gymmen bij de plaatselijke vereniging of een culturele activiteit wil uitoefenen, komt dit voor kosten van de ouders zelf. Gelet op de financiële situatie van deze gezinnen, is het dan niet mogelijk om het kind lid te laten zijn van een plaatselijke (sport)vereniging

Een lidmaatschap bij de plaatselijke vereniging is erg belangrijk voor deze kinderen. Door deel uit te maken van de maatschappij blijven zij betrokken en wordt een sociaal isolement voorkomen.

Wij als Progressief Altena zien zwemles (ten behoeve van het A-B-C diploma) niet als een sport, maar als een eerste levensbehoefte, zeker in een waterrijk gebied als Altena. Wij zouden dan ook graag zien dat de bekostiging van zwemles naast een andere sport of culturele activiteit kan plaatsvinden.

Ingevolge artikel 53 van het reglement van orde ziet de fractie van Progressief Altena graag de volgende vragen beantwoord;

1. Bent u het met ons eens dat stichting Leergeld bedoeld is voor jongeren die zonder financiële hulp geen lid kunnen worden van een vereniging/club om zo een sport of culturele activiteit te kunnen beoefenen en daardoor een sociaal isolement voorkomen kan worden of juist uit een isolement kunnen komen omdat het sociaal belang net zo groot is als de sport zelf?

2. Bent u het met ons eens dat indien de subsidie van stichting leergeld gebruikt wordt voor zwemlessen een jongere de keuze op een eigen sport ontnomen wordt?

3. Bent u bereid om met het Stichting Leergeld in gesprek te gaan om te bezien of het mogelijk is om de jongeren naast de zwemles (A-B-C) ook nog een andere sport of culturele activiteit uit te laten oefenen?

Namens de fractie van Progressief Altena

Rieka Verbeek-Vos