Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Vragen over bomen: behoud onze groene monumenten 🌳

Er zijn bomen die heel veel betekenis en uitstraling hebben. Één statige, volwassen boom kan de uitstraling van een hele straat beïnvloeden. Sterker nog: als je over de daken van bijvoorbeeld Hank zou kunnen kijken, dan zie je niet alleen dakpannen en de karakteristieke kerktoren, maar zo her en der ook grote plukken groene bladeren. Ze worden steeds schaarser, maar zijn onmisbaar voor de leefbaarheid: voor mensen, vogels, insecten en ander groen.

Geschreven door

Christian Alderliesten
Christian Alderliesten

Grote, sterke bomen zijn heel hard nodig om onze klimaatdoelen te halen: een volwassen boom neemt namelijk veel meer CO2 op dan jonge aanplant. Ook biedt een boom met omvang veel verkoeling in de zomer en helpen de wortels om wateroverlast tegen te gaan. Al deze eigenschappen zorgen voor een aanzienlijk beter woonklimaat in woonwijken. Hier staat tegenover dat we (grote) bomen in de wijk ook moeten onderhouden. Er moet op tijd worden ingegrepen als de boom ziek is en opschot -en sommige andere takken- moeten zo nu en dan worden weggehaald.

33 meter hoog en 89 jaar oud

Een goed voorbeeld van een hoge, statige boom staat in ’t Rietwerf in Hank. Een gezonde plataan van 33 meter hoog en bijna 90 jaar oud. Beeldbepalend voor de straat en zelfs ver boven de daken van Hank. Of beter gezegd: zo’n statige boom stond er, want hij was binnen een paar uur weg. De voormalige gemeente Werkendam zou het onderhoud hebben verzorgd, maar voor gemeente Altena was dit geen optie. De kosten van het onderhoud waren voor de particuliere eigenaar simpelweg te hoog om de boom te kunnen behouden.

Omdat gemeente Altena een grote rol heeft gespeeld bij de beslissing om deze unieke plataan neer te halen, heeft Christian Alderliesten namens onze partij schriftelijke vragen ingediend. Aan de ene kant om te achterhalen of er door gemeente Werkendam afspraken zijn gemaakt en deze bekend waren, anderzijds om andere beeldbepalende groene monumenten meer onder de aandacht te brengen en te beschermen.

Bomenfonds

Voor zover dat deze waardevolle bomen eigendom zijn van particulieren, vinden wij dat het onderhoud voor hen betaalbaar moet zijn. Daarom pleiten we voor een lokaal Bomenfonds, vergelijkbaar met het Monumentenfonds. Naast de enorme culturele waarde die beide fondsen vertegenwoordigen, is dit een hele belangrijke stap om onze duurzaamheidsambities te kunnen blijven nastreven.

Lees hieronder de schriftelijke vragen, of lees de artikelen in Het Kontakt en BN De Stem.

Logo PA Post

Schriftelijke vragen ex art. 53

“De longen van duurzaam Altena”

25 augustus 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De gemeente Altena wil te boek staan als een groene gemeente. Een gemeente die duurzaamheid ademt en natuur-inclusief beleid voert, met een luisterend oor naar onze inwoners. Het verbaasde onze fractie dan ook zeer, toen in Hank één van de meest beeldbepalende en waardevolle bomen ineens tegen de vlakte ging. Zéker toen we vernamen dat de eigenaar de boom èigenlijk wilde behouden.

Reden voor ons om ingevolge artikel 53 van het reglement van orde graag de volgende vragen te stellen;

  1. Is het college, net als Progressief Altena, van mening dat een volwassen boom van onschatbare waarde is voor de leefbaarheid in de kern en de woonkwaliteit van de omgeving in het bijzonder?

De eigenaar van de gekapte boom was deze mening waarschijnlijk ook toegedaan: er werd niet direct gevraagd om een kapvergunning, maar om hulp bij het noodzakelijk onderhoud! Helaas werd door de gemeente vrijwel direct aangegeven dat dit niet mogelijk was.

  1. Is het college bereid het belang van (monumentaal) groen in onze woonomgeving binnen alle geledingen van de gemeentelijke organisatie onder de aandacht te brengen?
  2. Was de gemeente op de hoogte van het noodzakelijk periodiek onderhoud van de plataan in ’t Rietwerf?
  3. Klopt het dat de voormalige gemeente Werkendam het noodzakelijk periodiek onderhoud van de plataan voor haar rekening nam?
  4. Is het college het met Progressief Altena eens, dat dergelijke waardevolle bomen, zoveel mogelijk, voor de samenleving, de leefbaarheid èn onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen behouden dienen te blijven?
  5. Is het college bereid om in het nieuw te ontwikkelen beleid een fonds op te nemen waardoor particuliere bomen die een duidelijke meerwaarde hebben in onze duurzaamheidsambities kunnen worden behouden?
  6. Is het college in de tussentijd bereid in het vervolg het gesprek aan te gaan met de eigenaar van een dergelijk groen monument en maatwerk te leveren bij het zoeken naar een oplossing?

Namens de fractie van Progressief Altena

Christian Alderliesten

Deel dit artikel op: