Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Waardering mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor elkaar tegen eenzaamheid

De zorg van mantelzorgers is van onschatbare waarde. Als blijk van waardering stellen gemeenten hiervoor de ‘mantelzorgwaardering’ beschikbaar. De vorm van deze waardering mag een gemeente zelf invullen, maar dit moet in beleid zijn vastgelegd (art. 2.1.6 wet WMO 2015). Een kleine, maar belangrijke correctie in het voorstel.

Geschreven door

Ons amendement

Voor
Unaniem!