Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Waarom inzet Bart in zwembaden verminderen?

Gepubliceerd: 27 maart 2018

De inzet van de buurtsportcoaches (Bart) bij de zwembaden Bijtelskil en Werkina wordt verlaagd van 38 naar 24 uur per week. Als reden wordt gegeven dat de inzet van de buurtsportcoaches bij de zwembaden niet altijd strookt met de doelstellingen van Bart. Verlaging van de inzet van Bart leidt tegelijk tot het verhogen van de subsidie aan de zwembaden. E.e… te betalen uit inkomsten van de buurtsportcoaches.

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

Gezien de uitgangspunten en afspraken in het verleden vindt Progressief Altena dit een vreemde zaak. Nog geen half jaar geleden kondigde het College van B&W in een uitvoeringsplan aan de inzet van Bart in de zwembaden te handhaven. Een inzet die indertijd een mooie oplossing was voor het moeilijk te vinden personeel voor zwembaden die “slechts” 19 weken per jaar geopend zijn. Tegelijkertijd is de opzet van de buurtsportcoaches altijd geweest dat derden mee zouden betalen aan hun inzet.

De zwembaden waren daarin – voor zover Progressief Altena weet – één van die partijen. Waarom laat het College dit lopen? Sterker nog, waarom gebruiken B&W de inkomsten van de buurtsportcoaches nu als dekkingsmiddel voor de extra benodigde subsidie? Progressief Altena te Werkendam stelde deze en andere vragen aan het College van B&W n.a.v. hun berichtgeving in de collegebesluitenlijst van 6 maart j.l.

Deel dit artikel op: