Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Waarom inzet Bart in zwembaden verminderen?
Gepubliceerd:

De inzet van de buurtsportcoaches (Bart) bij de zwembaden Bijtelskil en Werkina wordt verlaagd van 38 naar 24 uur per week. Als reden wordt gegeven dat de inzet van de buurtsportcoaches bij de zwembaden niet altijd strookt met de doelstellingen van Bart. Verlaging van de inzet van Bart leidt tegelijk tot het verhogen van de subsidie aan de zwembaden. E.e… te betalen uit inkomsten van de buurtsportcoaches.

Geschreven door

Gezien de uitgangspunten en afspraken in het verleden vindt Progressief Altena dit een vreemde zaak. Nog geen half jaar geleden kondigde het College van B&W in een uitvoeringsplan aan de inzet van Bart in de zwembaden te handhaven. Een inzet die indertijd een mooie oplossing was voor het moeilijk te vinden personeel voor zwembaden die “slechts” 19 weken per jaar geopend zijn. Tegelijkertijd is de opzet van de buurtsportcoaches altijd geweest dat derden mee zouden betalen aan hun inzet.

De zwembaden waren daarin – voor zover Progressief Altena weet – één van die partijen. Waarom laat het College dit lopen? Sterker nog, waarom gebruiken B&W de inkomsten van de buurtsportcoaches nu als dekkingsmiddel voor de extra benodigde subsidie? Progressief Altena te Werkendam stelde deze en andere vragen aan het College van B&W n.a.v. hun berichtgeving in de collegebesluitenlijst van 6 maart j.l.

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook