Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Waterkwaliteit in Altena

Afgelopen week verscheen een bericht van de hengelsportvereniging HSV Groot Woudrichem dat zij de alarmbel luiden voor de kwaliteit van het viswater in de voormalige gemeente Woudrichem. Naar aanleiding daarvan en van de eerdere vragen in de zomer van 2018, klimt Progressief Altena weer in pen om vragen te stellen aan het college.

Geschreven door

Anne Wil Maris
Anne-Wil Maris

Woudrichem kent op dit moment vijf locaties waar de hengelsport is toegestaan. Op twee plekken is de bevisbaarheid nu al slecht. De Rijswijkse Wiel kent al haast geen visstand meer door het structurele zuurstofgebrek sinds het najaar van 2018. Zuurstofgebrek en de daarmee gepaard gaande vissterfte is niet alleen voor de vissers een nachtmerrie. Ook voor het watermilieu is het desastreus.

Progressief Altena vraagt dan ook aan het college om met de partijen die betrokken zijn bij het beheren, monitoren en waar nodig verbeteren van de waterkwaliteit om tafel te gaan. Heeft het college zicht op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het viswater in de gehele gemeente Altena? Het college is voornemens een Beleidsvisie oppervlaktewateren op te stellen. Een visie is belangrijk, maar voor deze situatie mag het vervolgstappenplan niet te laat komen.

Hieronder de vragen de Progressief Altena aan het college heeft gesteld:

Waterkwaliteit viswater in de gemeente Altena

Enkele mensen bedienen pomp waterkwaliteit Anne Wil staat op de brug

De hengelsportvereniging HSV Groot Woudrichem sloeg in juli 2018 groot alarm over de waterkwaliteit en het beheer in de Woudrichemse grachten en viswateren. De toenmalige fractie van Progressief Altena heeft hierover conform artikel 37 vragen gesteld aan het college van de toenmalige gemeente Woudrichem. De antwoorden op deze vragen zijn op 17 augustus 2018 verzonden aan onze fractie.

In de antwoorden is de beheersituatie toegelicht, zijn de verantwoordelijkheden benoemd en wordt aangegeven dat de kosten voor de genoemde korte termijnmaatregelen door de toenmalige gemeente Woudrichem voor haar rekening wordt genomen. Door het college is destijds tevens toegezegd om in het najaar van 2018 met alle verantwoordelijke partijen om tafel te gaan, om de meer structurele verbetering van de waterkwaliteit te bespreken.

Vandaag bereikte de fractie van Progressief Altena het bericht dat de hengelsportvereniging zich grote zorgen maakt over de waterkwaliteit waardoor zij vrezen dat de actieve hengelsport in Altena zeker op 4 van de 5 wateren in de toekomst niet langer mogelijk is.
Naar aanleiding daarvan willen wij u graag de volgende vragen stellen:

 1. Heeft het toegezegde overleg in het najaar van 2018 plaatsgevonden? Zo ja, is het college bereid de uitkomsten hiervan te delen met de raad?
 2. Is het college bekend met het schrijven van de hengelsportvereniging HSV Groot Woudrichem d.d. 18 augustus 2019 aan uw college?
 3. Is het college op de hoogte van de noodkreet van de hengelsportvereniging in een artikel in het AD d.d. 18 september?
 4. Heeft het college inzicht in de kwaliteit van het oppervlaktewater en het viswater in de gehele gemeente Altena?
 5. Welke partijen zijn betrokken bij het beheren, het monitoren en waar nodig verbeteren van deze kwaliteit?
 6. Is er zicht op hoe deze partijen hun verantwoordelijkheid invullen? Kunt u deze schetsen?
 7. Is het college bereid om met de hengelsportverenigingen in de gemeente Altena in gesprek te gaan hoe en in hoeverre de gemeente kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren?
 8. En zo ja, op welke termijn kan dit gesprek plaatsvinden?
  De fractie van Progressief Altena is er van op de hoogte dat het college voornemens is een beleidsvisie over het oppervlaktewater op te stellen.
 9. Kunt u aangeven op welke termijn deze visie gedeeld wordt?
  Een visie schetst de grote lijnen, maar behelst geen concrete plannen en stappen. Progressief Altena zou het op prijs stellen dat het college op korte termijn in gesprek gaat met de betrokken partijen, zeker nu de leefkwaliteit van het watermilieu zo onder druk staat en het spreekwoordelijke viswater tot aan de lippen staat.

Namens de fractie Progressief Altena,

Anne-Wil Maris

Deel dit artikel op: