Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Werkendam – Afscheid van Evert Begemann

Op 25 maart is in de raadsvergadering afscheid genomen van Evert. Hoewel je het nooit zeker weet is de kans dat we hem als raadslid of wethouder terugzien uiterst klein. Evert is jarenlang het rode gezicht van de Partij van de Arbeid in Werkendam geweest. Nader onderzoek  van de verkiezingsresultaten per kern maakt duidelijk dat hij niet zo maar te vervangen is.
Als jonge socialist bracht hij leven in de raadsbrouwerij. Bekend is het verhaal dat een emmer vermoedelijk verontreinigde  grond meegenomen werd naar de raadszaal en uitgestort op de tafel van de wethouder. De reactie van de wethouder maakte meteen duidelijk hoe het met de grondkwaliteit gesteld was.
Evert kende de gevoeligheden van de Werkendamse gemeenschap als geen ander. Daardoor was hij een prima woordvoerder op het gebied van die typisch Werkendamse onderwerpen als Halloween en berging van een vliegtuigwrak. Bij zijn afscheid liet hij voor de laatste keer blijken hoe graag hij knuppels in het Werkendamse hoenderhok gooit. Hij kon  het niet nalaten om ons op te roepen de dodenherdenking altijd op 4 mei te vieren en om het ambtsgebed af te schaffen.
Als wethouder van 2006 t/m 2010 heeft hij vele zaken op de rails gezet, waaronder accommodatiebeleid, WMO en combinatiefunctionarissen.  Helaas kreeg hij niet de gelegenheid om dit werk een vervolg te geven. En een overstap van wethouder naar raadslid valt niet mee. Maar wij kregen zo als PvdA fractie wel een buitengewoon deskundige fractievoorzitter.
Na zo vele jaren raadswerk had Evert recht op een lintje. Maar dat hoefde voor hem niet. Hij vindt de verrichte arbeid gewoon en niet zo bijzonder dat er een onderscheiding bij hoort. En dat siert hem wat mij betreft meer dan welke koninklijke versierselen dan ook.
Evert heeft als één van de Bende van Drie aan de wieg gestaan van Progressief Altena. Gelukkig wil hij na de geboorte ook de groei ter hand nemen en heeft hij zitting genomen in het bestuur van Progressief Altena. En dus zijn we (gelukkig!) nog niet van hem af.