Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Werkendam gaat opvang asielzoekers onderzoeken

De eerste stap richting de mogelijke opvang van asielzoekers in Werkendam is gezet! Het college gaat de mogelijkheden in beeld brengen, in overleg treden met het COA en op zoek naar (nog meer) draagvlak in de samenleving. De fractie van Werkendam is er hartstikke trots op dat Progressief Altena dit in gang heeft gezet, maar nog meer dat het idee omarmd is door alle andere fracties. De schrijnende situatie van vluchtelingen wordt in onze gemeente breed erkend. Dat is mooi. Dat is goed.

De tijd zal leren of het ook daadwerkelijk komt tot het opvangen van asielzoekers op Werkendams grondgebied. Dat is van veel factoren afhankelijk. Datzelfde geldt overigens voor Woudrichem. In het voorstel dat Progressief Altena maakte voor de Werkendamse raad werd de suggestie gewekt dat in onze buurgemeente alles al in kannen en kruiken was. Ook daar verkeert de mogelijke opvang van asielzoekers echter nog in een onderzoeksfase.

De Werkendamse raad heeft zich overigens heel duidelijk uitgesproken over de mogelijke opvang van asielzoekers en NIET van extra vluchtelingen (mensen die al een status hebben). Vanwege het beperkte vrijkomende woningaanbod zal het toch al moeilijk worden de steeds grotere aantallen vluchtelingen die gemeenten verplicht moeten huisvesten daadwerkelijk onderdak te bieden. Wat het college in beeld gaat brengen is dus ‘beperkt’ tot het tijdelijk huisvesten van asielzoekers (mensen dus die nog in de procedure zitten), zoals dat ook gebeurde op de asielboot een jaar of tien geleden. Nogmaals: prachtig dat we dit met elkaar aan willen gaan!