Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Werkwijze Activiteitenfonds

Om te kunnen sporten, musiceren, een museum te bezoeken, enz kunnen minima een beroep doen op het Activiteitenfonds, het Jeugdsportfonds en stichting Leergeld. Mensen die een beroep doen op genoemde fondsen leven vaak op bijstandsniveau en hebben daarnaast niet zelden te maken met een verplichte aflossing van schulden. Financiële armslag om te sporten, naar het zwembad, de dierentuin of een museum te gaan, muziekles te volgen of de Efteling te bezoeken is er daardoor niet. Een beroep op het gemeentelijke Activiteitenfonds haalt echter ook niet altijd uit omdat uitbetaling pas plaats vindt na overlegging van entreekaartjes, nota’s of andere bewijsstukken. Geld om een uitstapje, de sportclub of het zwembad eerst zelf te betalen hebben minima echter lang niet altijd. Daardoor lijkt het Activiteitenfonds voor een bepaalde doelgroep z’n doel voorbij te schieten. Progressief Altena heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Werkendam. Progressief Altena hoopt te bereiken dat de regels voor een beroep op het Activiteitenfonds aangepast worden of tenminste soepeler worden toegepast voor mensen die financieel geen enkele speelruimte hebben.