Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Wethouder zakt voor zwemdiploma

Hoe kan het gebeuren dat een fantastisch gezamenlijk project notabene op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Werkendam, uiteindelijk leiden tot chaos? Sinds jaar en dag pacht Zwembad Bijtelskil de gronden, waarop inmiddels ook de Jeu de Boules vereniging gehuisvest is, van de gemeente Werkendam.

Geschreven door

Hoewel het voortbestaan van het zwembad ‘voor de poorten van de hel is weggesleept’ lijkt er, ondanks de forse bezuinigingen die het op last van de gemeente heeft moeten doorvoeren, een zonnige toekomst te gloren. Hoe mooi is het dan ook om te zien dat een deel van de zonneweide ingezet kon worden voor de realisatie van een Obstacle Run. De ondernemer (Ellen Assink) presenteerde een prachtig plan en voorzag, net als het zwembadbestuur, een gouden gezamenlijke toekomst. Gebruikers van het zwembad konden zich immers verlekkeren aan de prachtige obstacle course, en de ‘boot-campers’ zagen dat er na een intensieve work-out de unieke mogelijkheid geboden werd om een frisse duik te nemen in het naastgelegen zwembad… Win-win in optima forma!

Uitgewerkt plan wordt toch een chaos

De basis was duidelijk op orde en gezamenlijk werden er plannen ontwikkeld … en toen was de gemeente aan zet…Helaas wist wethouder Bakker van het project, dat op een presenteerblaadje aangereikt werd, één grote chaos te maken.

In plaats van de ondersteuning en sturing te bieden die het nodig heeft om het voorgestelde succes ook te verzilveren, was het een totaal gebrek aan regie en communicatie dat uiteindelijk geleid heeft tot een pijnlijke impasse. Iets waar beide betrokken partijen (zwembad Bijtelskil en EA Personal Training) uiterst verbolgen en teleurgesteld over zijn… en terecht!

Hoe moeilijk kun je het maken, wanneer je als eigenaar van de gronden werkelijk alle mogelijkheden hebt om beide partijen te helpen een gezamenlijk plan te laten ontwikkelen?!

Progressief Altena stuurt aan op oplossing

Progressief Altena heeft een flinke lijst Artikel 35. vragen ingediend, maar eigenlijk zou de laatste vraag de enige moeten zijn om alles zo snel mogelijk vlot te trekken: Wethouder, neem de regie en los het op!

De hele soap heeft ons inziens al veel te lang geduurd en de gemoederen tussen beide partijen verslechtert zienderogen. Progressief Altena heeft beide partijen uitgebreid gesproken en ziet geen enkele belemmering voor de wethouder om in een constructief overleg, alsnog een plan te maken waarbij alle partijen een positieve gezamenlijke toekomst tegemoet in kunnen gaan. Beter laat dan nooit!

Christian Alderliesten