Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Wie snapt de kap?

Dat er tegenwoordig niet heel veel meer hoeft te gebeuren om bomen te mogen kappen, is een feit. Wil je een boom in je achtertuin omleggen, dan moet deze wel van een heel bijzondere omvang en soort zijn wil deze nog enige bescherming genieten. Logisch, zou je denken, dat er over de bomenkap langs de Bleeke kil in Hank niet veel gesproken is. 

Geschreven door

Hoewel het aantal van 1100 bomen zeker niet gering is, gaat het hier om een productiebos met populieren van ongeveer 25 à 30 jaar oud. Flinke jongens, dat zeker, maar populieren hebben de eigenschap zichzelf na ongeveer 30 jaar om te laten vallen, dus dat ze weg moeten is logisch.
Wat echter in een bijzinnetje ook vermeld werd was dat er naast de populieren ook een slordige 280 eiken gekapt zouden mogen worden… jawel EIKEN!

Het moet het de vergunningverlener toch ook uiterst vreemd voorkomen dat er maar liefst 280 eiken weg zouden moeten in de Biesbosch! Een gebied waar eiken nou niet ‘aan komen waaien’! Een klein onderzoek leert dat deze eiken geplant zijn langs de oude route langs de oever van de Bleeke kil van de Nathalsweg naar de boerderijen aan de Boerenverdriet. Het talud waartussen deze vroegere scheepvaartroute van de Amer naar Werkendam liep is reeds grotendeels vergraven ten gunste van de landbouw. De eiken hebben er echter voor gezorgd dat juist hier dat talud nog aanwezig is. Daarnaast behoort dit gebied tot de Natura2000 en is het aangemerkt als ecologische verbindingszone. Redenen genoeg om de eiken te laten staan zou je zeggen.

De exploitant van het productiebos kiest echter voor een totale kaalslag. Immers: de eiken geven zòveel schaduw op het naastgelegen (kleinschalige) agrarische perceel dat ze ècht allemaal zo snel mogelijk plat moeten!  Vanzelfsprekend zal hierbij het totale dijktalud ook verdwijnen, want zo kunnen er in de toekomst ipv 1100 populieren zeker 1500 geplant worden, want dat het een populierenproductiebos blijft, dat is zeker! Zonder verder hier nog veel woorden aan vuil te maken treft u hieronder een foto van de situatie ter plaatse. Aan u de vraag welke argumenten de doorslag zouden moeten geven, waarbij ik graag wil opmerken dat populieren ongeveer na 3 jaar de hoogte bereiken die de ‘schaduwhinder veroorzakende eiken’ nu hebben.

In de commissievergadering Grond wordt er aandacht aan deze kwestie besteed. Daarnaast heb ik op persoonlijke titel een bezwaarschrift ingediend waarvoor half mei de hoorzitting zal zijn. Ik ben benieuwd naar de beweegredenen naar deze klakkeloos verleende kapvergunning.

Chris Alderliesten, fractie Progressief Altena Werkendam