Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Zorgboerderij De Boer Op – Dussen

Gepubliceerd: 31 mei 2016

Zorgboerderij De Boer Op – Dussen       http://www.deboeropindussen.nl/

Zorgboerderij van Johan Akkerman (44) en Noldine van Wijk (46). Johan is fulltime veehouder en geboren en getogen op de boerderij. Ook lid van de vrijwillige brandweer in Dussen. Noldine is ook van agrarische afkomst. Zij is daarnaast hbo gediplomeerd sociaal-pedagogisch hulpverlener met ruime werkervaring als begeleider van mensen met o.a. een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel).

De boerderij omvat ruim 100 melkkoeien in een professioneel geautomatiseerde omgeving met stallen en weilanden. De boerderij omvat heeft daarnaast nog een kas, een moestuin, ezels, cavia’s, konijnen, een tuin, een werkplaats etc.

In 2011 gestart met de zorgboerderij, als activiteit naast het boeren. Het boeren is de hoofdactiviteit, ter onderscheid van zorgboerderijen die van oorsprong zorgbedrijven zijn en het boeren daarbij hebben ontwikkeld, meer als middel dan als hoofddoel. SOVAK had in 2011 gevraagd om een werkplek voor mensen met een beperking. Er werd gestart met 1 deelnemer, inmiddels zijn er 6 deelnemers die diverse dagdelen aanwezig zijn en allerhande klussen verrichten van kalveren voeren, stallen schoon maken, werkzaamheden in de kas, activiteiten in de keuken, de ezels verzorgen, snoeiwerk in de tuin etc. Dit gebeurt onder begeleiding, de ene deelnemer heeft meer begeleiding nodig dan de ander.

De Boer Op is deelnemer in het zorgcollectief Altena, ze hebben echter ook zelf een contract met de gemeente. Het zorgcollectief zorgt ondermeer voor kwaliteitszorg, bijeenkomsten, intervisies etc. De Boer Op werkt meestal als onderaannemer voor zorginstanties als SOVAK, Prisma. Deze instanties werken vanuit de Wlz, voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, dus met een zware zorgbehoefte. De zorgboerderij verleent de mogelijkheid voor een dagbesteding  op de boerderij. Daarnaast werkt De Boer Op met de gemeente, voor mensen met een lichte tot matige zorgbehoefte, die ook zelfstandig wonen. Deze financiering gebeurt vanuit de WMO. Loket Altena is het aanspreekpunt. Daarnaast kunnen deelnemers (of hun familie) een individuele overeenkomst sluiten, met financiering vanuit een Persoons Gebonden Budget.

Een lastige situatie uit de praktijk is dat gemeente maar 1 zorgaanbieder als contactpunt wil, 1 partij mag maar declareren. Dit betekent dat de zorgboerderij als onderaannemer moet werken en dan ook niet haar eigen tarieven in rekening kan brengen die zij wel in het contract met de gemeente heeft afgesproken. Het tarief wordt dan bepaald door de hoofdaanbieder die het contact en het contract heeft en ook de beschikking krijgt over het patiëntbudget, vastgesteld op van basis van de indicatiestelling. Als een deelnemer een dag ziek is ontvangt de Zorgboerderij als onderaannemer ook geen vergoeding van de hoofdaannemer, terwijl deze dag wel door gemeente aan de hoofdaannemer wordt vergoed op basis van het patiëntbudget. Hier zou een betere oplossing voor moeten komen.

26 Mei 2016, Gert Jan Oosterwijk, Evert Begeman

Deel dit artikel op: