Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Deel dit artikel: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Zorgen over nieuwbouw Uivernest

Gepubliceerd:

Na gesprekken met enkele verenigingen in Hank maakt de PvdA / Progressief Altena  zich ernstig zorgen over ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw van ‘t  Uivernest. In juni/juli gaat het huidige gebouw tegen de vlakte terwijl een onderkomen voor de huidige gebruikers vanaf dat moment – naar wij begrepen hebben – nog niet geregeld is. Maar ook als er straks een prachtig nieuw dorpshuis staat in Hank vraagt de PvdA / Progressief Altena zich af of het allemaal goed gaat. Immers, de beheersvorm zal hoogstwaarschijnlijk wijzigen en de omzet zal aanzienlijk omhoog moeten wil het geheel rendabel zijn. Onduidelijk is wie die hogere kosten voor zijn rekening gaat nemen (in het huidige Uivernest betalen verenigingen namelijk geen huur). Datzelfde geldt voor de extra kosten die verenigingen maken in de periode dat ze noch in het oude, noch in het nieuwe Uivernest terecht kunnen. Bovendien zal het mede van de mogelijkheden en prijzen in het nieuwe Uivernest afhangen of de huidige gebruikers er wel terug zullen keren. Wellicht zitten ze vanaf juni/juli elders wel veel beter onder dak en staat er straks een Uivernest met lege zalen en lege opslagruimten. De PvdA vond de signalen die hierover rondgaan zo zorgelijk dat er vragen over gesteld zijn aan het college van B&W.

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.