Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Zorgen over ‘t Uivernest

Gepubliceerd: 24 mei 2015

Na gesprekken met verschillende Hankse belanghebbenden stelde de voorloper van Progressief Altena in januari 2014 schriftelijke vragen over de nieuwbouw van ‘t Uivernest. In dat schrijven o.a. de volgende passage: “Maar ook als er straks een prachtig nieuw dorpshuis staat vragen wij ons af of het allemaal goed gaat. Immers de beheersvorm zal hoogstwaarschijnlijk wijzigen, de omzet zal aanzienlijk omhoog moeten wil het geheel rendabel zijn en gaan straks alle huidige gebruikers wel weer terugkeren naar ‘t Uivernest?”

Sindsdien is Progressief Altena daar nog verschillende keren op teruggekomen. Herhaaldelijk was er de vraag naar de exploitatiebegroting en naar de invulling van het beheer. Keer op keer was daar het antwoord dat met een paar weken beide zaken bekend zouden zijn. In de commissievergadering van 12 mei was het antwoord anders. Toen vertelde de wethouder dat de procedure was afgerond en dat die geen nieuwe pachter had opgeleverd. Alle gegadigden hadden zich teruggetrokken. De gemeente is nu met hen in gesprek om helder te krijgen waar de knelpunten liggen en hoe die opgelost kunnen worden. E.e.a. verbaast Progressief Altena  niets. Een jaar geleden kon je dat al aan zien komen. Niet voor niets heeft Progressief Altena daar toen vragen over gesteld en is er in verschillende commissievergaderingen op terug gekomen.

Met de opening van ’t Uivernest over drie maanden in het vooruitzicht stelt Progressief Altena opnieuw vragen aan het college van B&W. Want gaat ’t Uivernest wel op tijd open nu er nog geen pachter is? En wordt de uitspraak gestand gedaan dat verenigingen kosteloos zaalruimte mogen gebruiken in het nieuwe dorpshuis?

Deel dit artikel op: