Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Zorgen over stijgend aantal aangereden dieren in de Biesbosch

Tijdens het vragenkwartier van de raadsvergadering deelde Anne-Wil Maris namens onze fractie deze zorgen.

De afgelopen weken kwamen bij ons namelijk veel berichten ter ore over het stijgend aantal aangereden, dode dieren in de Biesbosch.  Niet alleen Staatsbosbeheer, maar ook inwoners, deelden hun zorgen over deze toename. Dinsdag stond in het Brabants Dagblad zelfs een oproep van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch aan de gemeente Altena om in actie te komen. De directe aanleiding was een filmpje op Youtube van een rallytocht dwars door de Biesbosch.

Geschreven door

Structureel probleem verergert

Staatsbosbeheer ziet dat er in de Noordwaard sprake is van een structureel probleem; op verschillende plekken worden er te veel dieren doodgereden. De laatste tijd wordt bovendien een sterke toename gesignaleerd. De Biesbosch is een uniek natuurgebied waar veel dieren leven, maar waar ook het publiek graag naartoe gaat. Daardoor neemt het aantal verkeersbewegingen toe en wordt er helaas vaak te hard gereden.

Ook de coronacrisis zorgt voor meer bezoekers in het gebied. Meer bezoekers betekent nog meer verkeersbewegingen en nóg meer onrust onder dieren. Dan is het ook nog eens hoog water, waardoor meer bevers en andere dieren de kant opklimmen en over de weg lopen.

Staatsbosbeheer heeft het inmiddels over tientallen aangereden herten en de laatste tijd ook weer veel bevers. De aantallen groeiden afgelopen jaar en blijven nog steeds oplopen. Naast herten en bevers vallen ook watervogels onder de slachtoffers: het hele soortenspectrum in de Biesbosch valt ten prooi aan wegverkeer. Dat is gevaarlijk voor de dieren, maar ook voor mensen.

Reactie college

Wij hebben vervolgens aan het college gevraagd of zij deze situatie herkent, onze zorgen deelt en welke mogelijkheden zij ziet om hier actiever aan een oplossing te werken. In oktober vorig jaar is in de Provinciale Staten (Noord-Brabant) bijvoorbeeld een regeling aangenomen om middelen vrij te maken voor de realisatie van faunapassages. Staat de Biesbosch daarbij op de kaart?

Doordat de vraag tijdig was ingediend, kon het college direct antwoord geven. In zijn reactie gaf wethouder Roland van Vugt aan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen twee onderwerpen:

  1. De rally’s in de Biesbosch zijn uiteraard ongewenst en vanwege de inrichting van de weg ter plaatse uit den boze. Ook zijn evenementen vanwege de corona-maatregelen verboden. De gemeente heeft hierop al handhavend opgetreden. Nogmaals werd onderstreept dat het hier een natuurgebied met woningen betreft, waardoor deze gedragingen in dit gebied ontoelaatbaar zijn.
  2. Het college was -via social media-berichten van Staatsbosbeheer- ook al op de hoogte van het toenemend aantal aanrijdingen met dieren. Deze blijken zich te concentreren op drie hotspots. Omdat er ook grote dieren -zoals reeën- worden aangereden, bieden faunapassages mogelijk niet de beste oplossing, maar het college is in gesprek gegaan met het waterschap. Ook wordt er naar andere maatregelen gekeken, met name op verkeersremmend gebied.

De fractie van Progressief Altena is blij dat er actie wordt ondernomen en dat er aandacht is voor dit probleem. Wij zullen dit zeker blijven volgen.

Namens de fractie,

Anne-Wil Maris
Raadslid Progressief Altena